1. AVTALE TIL VILKÅRENE

Disse bruksvilkårene utgjør en juridisk bindende avtale mellom deg, enten personlig eller på vegne av en enhet ("deg") og LifeChaCha ("selskapet", "vi", "oss" eller "vår"), angående din tilgang til og bruk av lifechacha.com-nettstedet så vel som enhver annen medieform, mediekanal, mobilnettside eller mobilapplikasjon relatert, koblet til eller på annen måte koblet til disse (samlet kalt "nettstedet"). Du godtar at du ved å gå inn på nettstedet har lest, forstått og godtatt å være bundet av alle disse vilkårene for bruk. HVIS DU IKKE ER ENIG I ALLE DISSE BRUKSVILKÅRENE, SÅ ER DU UTTRYKKELIG FORBUD Å BRUKE NETTSTEDET, OG DU MÅ AVSLUTE BRUKEN UMIDDELBART.

Supplerende vilkår og betingelser eller dokumenter som kan legges ut på nettstedet fra tid til annen, er herved uttrykkelig innlemmet her ved referanse. Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å gjøre endringer eller modifikasjoner av disse vilkårene for bruk fra tid til annen. Vi vil varsle deg om eventuelle endringer ved å oppdatere «Sist oppdatert»-datoen for disse bruksvilkårene, og du fraskriver deg enhver rett til å motta spesifikk melding om hver slik endring. Sørg for at du sjekker gjeldende vilkår hver gang du bruker nettstedet vårt, slik at du forstår hvilke vilkår som gjelder. Du vil være underlagt, og vil bli ansett for å ha blitt gjort oppmerksom på og å ha akseptert, endringene i eventuelle reviderte bruksvilkår ved din fortsatte bruk av nettstedet etter datoen slike reviderte bruksvilkår er lagt ut.

Informasjonen som gis på nettstedet er ikke ment for distribusjon til eller bruk av noen person eller enhet i noen jurisdiksjon eller land der slik distribusjon eller bruk ville være i strid med lov eller forskrift eller som vil underlegge oss noe krav om registrering innen slik jurisdiksjon eller land . Følgelig gjør de personene som velger å få tilgang til nettstedet fra andre lokasjoner det på eget initiativ og er utelukkende ansvarlig for overholdelse av lokale lover, hvis og i den grad lokale lover gjelder.

Alle brukere som er mindreårige i jurisdiksjonen de bor i (vanligvis under 18 år) må ha tillatelse fra, og være direkte overvåket av, deres foreldre eller verge for å bruke nettstedet. Hvis du er mindreårig, må du få din forelder eller verge til å lese og godta disse vilkårene for bruk før du bruker nettstedet.

2. INTELLEKTUEL EIENDOMSRETTIGHETER

Med mindre annet er angitt, er nettstedet vår proprietære eiendom og all kildekode, databaser, funksjonalitet, programvare, websidedesign, lyd, video, tekst, fotografier og grafikk på nettstedet (samlet "innholdet") og varemerker, service merker og logoer som finnes der ("merkene") eies eller kontrolleres av oss eller lisensieres til oss, og er beskyttet av lov om opphavsrett og merkevare og forskjellige andre immaterielle rettigheter og usaklige konkurranselovgivninger i USA, internasjonale lover om opphavsrett, og internasjonale konvensjoner. Innholdet og merkene blir gitt på nettstedet "SOM ER" for din informasjon og personlig bruk. Bortsett fra uttrykkelig gitt i disse vilkårene for bruk, kan ingen deler av nettstedet og intet innhold eller merker kopieres, reproduseres, aggregeres, publiseres, lastes opp, legges ut, offentlig vises, kodes, oversettes, overføres, distribueres, selges, lisensieres eller ellers utnyttet til kommersielt formål overhodet, uten vår uttrykkelige skriftlige tillatelse.

Forutsatt at du er kvalifisert til å bruke nettstedet, gis du en begrenset lisens til å få tilgang til og bruke nettstedet og til å laste ned eller skrive ut en kopi av en del av innholdet som du har fått riktig tilgang til kun for din personlige, ikke-kommersielle bruk. Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt deg på og til nettstedet, innholdet og merkene.

3. BRUKERREPRESENTASJONER

Ved å bruke nettstedet, garanterer du at:

 • (1) du har juridisk kapasitet, og du godtar å overholde disse vilkårene for bruk;
 • (2) du ikke er mindreårig i jurisdiksjonen du bor i, eller hvis du er mindreårig, har du mottatt foreldretillatelse til å bruke nettstedet;
 • (3) du vil ikke få tilgang til nettstedet via automatiserte eller ikke-menneskelige midler, enten gjennom en bot, skript eller annet;
 • (4) du vil ikke bruke nettstedet til ulovlige eller uautoriserte formål;
 • (5) din bruk av nettstedet vil ikke bryte gjeldende lov eller forskrifter.

Hvis du gir informasjon som er usann, unøyaktig, ikke aktuell eller ufullstendig, har vi rett til å stanse eller avslutte kontoen din og nekte all og nåværende eller fremtidig bruk av nettstedet (eller deler av dette).

4. FORBUDTE AKTIVITETER

Du kan ikke få tilgang til eller bruke nettstedet til noe annet formål enn det vi gjør nettstedet tilgjengelig for. Nettstedet kan ikke brukes i forbindelse med kommersielle bestrebelser, bortsett fra de som er spesielt godkjent eller godkjent av oss.

Som bruker av nettstedet godtar du ikke å:

 • Henter systematisk data eller annet innhold fra nettstedet for å opprette eller sammenstille, direkte eller indirekte, en samling, samling, database eller katalog uten skriftlig tillatelse fra oss.
 • Triks, svindler eller villeder oss og andre brukere, spesielt i ethvert forsøk på å lære sensitiv kontoinformasjon, for eksempel brukerpassord.
 • Omgå, deaktivere eller på annen måte forstyrre sikkerhetsrelaterte funksjoner på nettstedet, inkludert funksjoner som forhindrer eller begrenser bruk eller kopiering av noe innhold eller håndhever begrensninger i bruken av nettstedet og / eller innholdet som finnes der.
 • Forvirring, sår eller på annen måte skade, etter vår mening, oss og / eller nettstedet.
 • Bruk all informasjon innhentet fra nettstedet for å trakassere, misbruke eller skade en annen person.
 • Gjør feil bruk av våre støttetjenester eller send inn falske rapporter om misbruk eller feil oppførsel.
 • Bruk nettstedet på en måte som er i strid med gjeldende lover eller forskrifter.
 • Delta i uautorisert innramming av eller lenke til nettstedet.
 • Last opp eller overført (eller forsøk på å laste opp eller overføre) virus, trojanske hester eller annet materiale, inkludert overdreven bruk av store bokstaver og spamming (kontinuerlig oppslag av repeterende tekst), som forstyrrer enhver parts uavbrutt bruk og glede av nettstedet eller endrer, ødelegger, forstyrrer, endrer eller forstyrrer bruken, funksjoner, funksjoner, drift eller vedlikehold av nettstedet.
 • Delta i all automatisert bruk av systemet, for eksempel å bruke skripter til å sende kommentarer eller meldinger, eller bruke data mining, roboter eller lignende datainnsamlings- og utvinningsverktøy.
 • Slett varsel om copyright eller andre eiendomsrettigheter fra noe innhold.
  Forsøk å etterligne en annen bruker eller person eller bruke brukernavnet til en annen bruker.
 • Last opp eller overfør (eller forsøk å laste opp eller overføre) alt materiale som fungerer som en passiv eller aktiv informasjonsinnsamlings- eller overføringsmekanisme, inkludert uten begrensning, klare grafiske utvekslingsformater (“gifs”), 1 × 1 piksler, webbugs, informasjonskapsler , eller andre lignende enheter (noen ganger referert til som “spyware” eller “passive collection mekanismer” eller “pcms”).
 • Forstyrr, forstyrr eller skaper en unødig belastning på nettstedet eller nettverkene eller tjenestene som er koblet til nettstedet.
 • Trakassere, irritere, skremme eller true noen av våre ansatte eller agenter som er engasjert i å tilby noen del av nettstedet til deg.
 • Forsøk å omgå alle tiltak på nettstedet som er designet for å forhindre eller begrense tilgang til nettstedet, eller deler av nettstedet.
 • Kopier eller tilpass nettstedets programvare, inkludert, men ikke begrenset til Flash, PHP, HTML, JavaScript eller annen kode.
 • Med unntak av det som er tillatt av gjeldende lov, dechiffrer, dekompiler, demonter eller omvendt utvikling av programvaren som utgjør eller på noen måte utgjør en del av nettstedet.
 • Med unntak av det som kan være resultatet av standard søkemotor eller nettleserbruk, bruk, lanser, utvikler eller distribuer et hvilket som helst automatisert system, inkludert, uten begrensning, enhver edderkopp, robot, jukseverktøy, skraper eller offline-leser som får tilgang til nettstedet, eller bruk eller lansering av uautorisert skript eller annen programvare.
 • Bruk et kjøpeagent eller innkjøpsagent til å foreta kjøp på nettstedet.
 • Gjør all uautorisert bruk av nettstedet, inkludert innsamling av brukernavn og / eller e-postadresser til brukere på elektronisk eller annen måte med det formål å sende uønsket e-post, eller opprette brukerkontoer på automatiserte måter eller under falske forutsetninger.
 • Bruk nettstedet som en del av enhver anstrengelse for å konkurrere med oss ​​eller på annen måte bruke nettstedet og / eller innholdet til enhver inntektsbringende innsats eller kommersiell virksomhet.

5. BRUKERGENERERTE BIDRAG

Siden kan invitere deg til å chatte, bidra til eller delta i blogger, oppslagstavler, nettfora og annen funksjonalitet, og kan gi deg muligheten til å opprette, sende inn, legge ut, vise, overføre, fremføre, publisere, distribuere, eller kringkaste innhold og materiale til oss eller på nettstedet, inkludert men ikke begrenset til tekst, skrifter, video, lyd, fotografier, grafikk, kommentarer, forslag eller personlig informasjon eller annet materiale (samlet kalt "Bidrag").

Bidrag kan vises av andre brukere av nettstedet og gjennom tredjeparts nettsteder. Som sådan kan alle bidrag du overfører behandles som ikke-konfidensielle og ikke-proprietære. Når du oppretter eller gjør tilgjengelige bidrag, representerer du og garanterer at:

 • Opprettelse, distribusjon, overføring, offentlig visning eller ytelse, og tilgang til, nedlasting eller kopiering av bidragene dine bryter ikke og vil ikke krenke eiendomsrettighetene, inkludert men ikke begrenset til copyright, patent, varemerke, forretningshemmelighet eller moralske rettigheter til enhver tredjepart.
 • Du er skaperen og eieren av eller har de nødvendige lisensene, rettighetene, samtykkene, utgivelsene og tillatelsene til å bruke og autorisere oss, nettstedet og andre brukere av nettstedet til å bruke bidragene dine på noen måte som er tenkt av nettstedet og disse Vilkår for bruk.
 • Du har skriftlig samtykke, frigjøring og/eller tillatelse fra hver identifiserbare individuelle person i bidragene dine til å bruke navnet eller likheten til hver enkelt identifiserbar individuell person for å muliggjøre inkludering og bruk av bidragene dine på enhver måte som er tenkt av Nettstedet og disse vilkårene for bruk.
 • Bidragene dine er ikke falske, unøyaktige eller villedende.
 • Bidragene dine er ikke uønsket eller uautorisert reklame, markedsføringsmateriell, pyramidespill, kjedebrev, søppelpost, massesending eller annen form for oppfordring.
 • Bidragene dine er ikke uanstendige, utuktige, lidende, skitne, voldelige, trakasserende, ærekrenkende, baktalende eller på annen måte anstødelige (som bestemt av oss).
 • Bidragene dine latterliggjør, håner ikke, nedsetter, skremmer eller misbruker noen.
 • Dine bidrag brukes ikke til å trakassere eller true (i juridisk forstand av disse vilkårene) noen annen person og for å fremme vold mot en bestemt person eller klasse mennesker.
 • Bidragene dine bryter ikke noen gjeldende lov, forskrift eller regel.
 • Bidragene dine bryter ikke tredjeparts personvern eller publisitetsrettigheter.
 • Bidragene dine bryter ikke med gjeldende lover angående barnepornografi eller på annen måte ment å beskytte mindreåriges helse eller velvære.
 • Bidragene dine inkluderer ikke støtende kommentarer som er knyttet til rase, nasjonal opprinnelse, kjønn, seksuell preferanse eller fysisk handikap.
 • Dine bidrag bryter eller kobler ikke til materiale som bryter noen bestemmelse i disse bruksvilkårene, eller noen gjeldende lov eller forskrift.

Enhver bruk av nettstedet i strid med det foregående bryter med disse bruksvilkårene og kan blant annet resultere i avslutning eller suspensjon av dine rettigheter til å bruke nettstedet.

6. BIDRAGSLISENS

Ved å legge ut dine bidrag til en hvilken som helst del av nettstedet, gir du automatisk, og du representerer og garanterer at du har rett til å gi oss en ubegrenset, ubegrenset, ugjenkallelig, evigvarende, ikke-eksklusiv, overførbar, royaltyfri, fullstendig -betalt, verdensomspennende rettighet og lisens til å være vert for, bruke, kopiere, reprodusere, avsløre, selge, videreselge, publisere, kringkaste, tittel, arkivere, lagre, hurtigbufre, offentlig fremføre, offentlig vise, omformatere, oversette, overføre, utdrag (i helt eller delvis), og distribuerer slike bidrag (inkludert, uten begrensning, ditt bilde og stemme) for ethvert formål, kommersielle, reklame- eller andre formål, og for å forberede avledede verk av, eller inkorporere i andre verk, slike bidrag, og gi og autorisere underlisenser av det foregående. Bruken og distribusjonen kan skje i alle medieformater og gjennom en hvilken som helst mediekanal.

Denne lisensen vil gjelde for hvilken som helst form, media eller teknologi som nå er kjent eller heretter utviklet, og inkluderer vår bruk av ditt navn, firmanavn og franchise-navn, alt etter hva som er relevant, og alle varemerker, tjenestemerker, handelsnavn, logoer, og personlige og kommersielle bilder du gir. Du gir avkall på alle moralske rettigheter i dine bidrag, og du garanterer at moralske rettigheter ikke ellers er blitt hevdet i dine bidrag.

Vi hevder ikke noe eierskap over dine bidrag. Du beholder fullt eierskap til alle dine bidrag og eventuelle immaterielle rettigheter eller andre eiendomsrettigheter knyttet til dine bidrag. Vi er ikke ansvarlig for uttalelser eller fremstillinger i dine bidrag gitt av deg på noe område på nettstedet. Du er alene ansvarlig for dine bidrag til nettstedet, og du godtar uttrykkelig å frita oss for ethvert ansvar og å avstå fra eventuelle rettslige forholdsregler mot oss angående dine bidrag.

Vi har rett, etter eget og absolutt skjønn, (1) til å redigere, redigere eller på annen måte endre alle bidrag; (2) å omkategorisere eventuelle bidrag for å plassere dem på mer passende steder på nettstedet; (3) å forhåndsskjerme eller slette eventuelle bidrag når som helst og uansett grunn, uten varsel. Vi har ingen forpliktelse til å overvåke dine bidrag.

7. LISENS FOR MOBILAPPLIKASJON

Bruk lisens

Hvis du får tilgang til nettstedet via en mobilapplikasjon, gir vi deg en tilbakekallbar, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrenset rett til å installere og bruke mobilapplikasjonen på trådløse elektroniske enheter som eies eller kontrolleres av deg, og til å få tilgang til og bruke mobilen applikasjon på slike enheter strengt i samsvar med vilkårene og betingelsene for denne mobilapplikasjonslisensen i disse vilkårene for bruk.

Du skal ikke:

 • (1) med unntak av det som er tillatt i gjeldende lov, dekompilere, omvendt utvikle, demontere, forsøke å utlede kildekoden til eller dekryptere applikasjonen;
 • (2) gjøre endringer, tilpasninger, forbedringer, forbedringer, oversettelser eller avledet arbeid fra applikasjonen;
 • (3) bryte eventuelle gjeldende lover, regler eller forskrifter i forbindelse med din tilgang til eller bruk av applikasjonen;
 • (4) fjerne, endre eller tilsløre enhver eiendomsmerknad (inkludert merknad om opphavsrett eller varemerke) lagt ut av oss eller lisensgiverne for applikasjonen;
 • (5) bruke applikasjonen til enhver inntektsgenererende virksomhet, kommersiell virksomhet eller andre formål som den ikke er designet eller beregnet for;
 • (6) gjøre applikasjonen tilgjengelig over et nettverk eller annet miljø som tillater tilgang eller bruk av flere enheter eller brukere samtidig;
 • (7) bruke applikasjonen for å lage et produkt, en tjeneste eller programvare som, direkte eller indirekte, er konkurransedyktig med eller på noen måte en erstatning for applikasjonen;
 • (8) bruke applikasjonen til å sende automatiserte forespørsler til et hvilket som helst nettsted eller til å sende uønsket kommersiell e-post;
 • (9) bruke all proprietær informasjon eller noen av våre grensesnitt eller andre intellektuelle eiendommer i design, utvikling, produksjon, lisensiering eller distribusjon av applikasjoner, tilbehør eller enheter for bruk med applikasjonen.

Apple- og Android -enheter

Følgende vilkår gjelder når du bruker en mobilapplikasjon hentet fra enten Apple Store eller Google Play (hver "appdistributør") for å få tilgang til nettstedet:

 • (1) lisensen som er gitt deg for mobilapplikasjonen vår er begrenset til en ikke-overførbar lisens til å bruke applikasjonen på en enhet som bruker Apple iOS- eller Android-operativsystemene, etter hva som er aktuelt, og i samsvar med bruksreglene angitt i gjeldende appdistributørs vilkår for bruk;
 • (2) vi er ansvarlige for å tilby vedlikeholds- og støttetjenester med hensyn til mobilapplikasjonen som spesifisert i vilkårene og betingelsene for denne mobilapplikasjonslisensen i disse bruksvilkårene eller som på annen måte kreves under gjeldende lov, og du erkjenner at hver App-distributør har ingen som helst forpliktelse til å yte vedlikeholds- og støttetjenester med hensyn til mobilapplikasjonen;
 • (3) i tilfelle mobilapplikasjonen ikke samsvarer med gjeldende garantier, kan du varsle den gjeldende appdistributøren, og appdistributøren, i samsvar med dens vilkår og retningslinjer, kan refundere kjøpesummen, hvis noen, betalt for mobilapplikasjonen, og i størst mulig grad tillatt av gjeldende lov, vil appdistributøren ikke ha noen annen garantiforpliktelse overhodet med hensyn til mobilapplikasjonen;
 • (4) du representerer og garanterer at (i) du ikke befinner deg i et land som er underlagt en amerikansk embargo, eller som er utpekt av den amerikanske regjeringen som et "terroriststøttende" land og (ii) du ikke er oppført på alle amerikanske myndigheters liste over forbudte eller begrensede partier;
 • (5) du må overholde gjeldende tredjeparts avtalevilkår når du bruker mobilapplikasjonen, for eksempel hvis du har en VoIP-applikasjon, må du ikke bryte deres avtale om trådløs datatjeneste når du bruker mobilapplikasjonen;
 • (6) du erkjenner og godtar at appdistributørene er tredjepartsbegunstigede av vilkårene og betingelsene i denne mobilapplikasjonslisensen i disse bruksvilkårene, og at hver appdistributør vil ha rettighetene (og vil anses å ha akseptert rett) for å håndheve vilkårene og betingelsene i denne mobilapplikasjonslisensen i disse vilkårene for bruk mot deg som en tredjepartsbegunstiget av disse.

8. INNLEGG

Du erkjenner og samtykker i at spørsmål, kommentarer, forslag, ideer, tilbakemeldinger eller annen informasjon angående nettstedet ("innleveringer") som du har gitt oss, er ikke-konfidensielle og skal bli vår eneste eiendom. Vi skal ha enerett, inkludert alle immaterielle rettigheter, og har rett til ubegrenset bruk og formidling av disse innsendelsene til ethvert lovlig formål, kommersielt eller på annen måte, uten anerkjennelse eller kompensasjon til deg. Du fraskriver deg alle moralske rettigheter til slike innleveringer, og du garanterer herved at slike innleveringer er originale hos deg, eller at du har rett til å sende inn slike innsendinger. Du samtykker i at det ikke kan benyttes noen påstått eller faktisk brudd på eller misbruk av noen eiendomsrett i dine bidrag.

9. TREDJEPARTS NETTSTED OG INNHOLD

Nettstedet kan inneholde (eller du kan bli sendt via nettstedet) lenker til andre nettsteder ("tredjepartsnettsteder"), så vel som artikler, fotografier, tekst, grafikk, bilder, design, musikk, lyd, video, informasjon, applikasjoner , programvare og annet innhold eller gjenstander som tilhører eller stammer fra tredjeparter ("tredjepartsinnhold"). Slike tredjepartsnettsteder og tredjepartsinnhold blir ikke undersøkt, overvåket eller kontrollert for nøyaktighet, hensiktsmessighet eller fullstendighet av oss, og vi er ikke ansvarlige for eventuelle tredjepartsnettsteder som er åpnet via nettstedet eller tredjepartsinnhold som er lagt ut på, tilgjengelig gjennom eller installert fra nettstedet, inkludert innhold, nøyaktighet, støtende, meninger, pålitelighet, personvernpraksis eller andre retningslinjer for eller inneholdt i tredjepartsnettsteder eller tredjepartsinnhold. Inkludering av, kobling til eller tillatelse av bruk eller installasjon av tredjepartsnettsteder eller tredjepartsinnhold innebærer ikke godkjenning eller godkjenning av dette fra oss.

Hvis du bestemmer deg for å forlate nettstedet og få tilgang til tredjepartsnettsteder eller å bruke eller installere tredjepartsinnhold, gjør du det på egen risiko, og du bør være klar over at disse vilkårene for bruk ikke lenger gjelder. Du bør lese de gjeldende vilkårene og retningslinjene, inkludert personvern og datainnsamlingspraksis, for ethvert nettsted du navigerer til fra nettstedet eller relatert til applikasjoner du bruker eller installerer fra nettstedet. Eventuelle kjøp du gjør gjennom tredjepartsnettsteder vil skje via andre nettsteder og fra andre selskaper, og vi tar ikke noe ansvar overhodet i forhold til slike kjøp som er eksklusivt mellom deg og den aktuelle tredjeparten. Du godtar og erkjenner at vi ikke støtter produktene eller tjenestene som tilbys på tredjepartsnettsteder, og du skal holde oss ufarlige fra enhver skade forårsaket av ditt kjøp av slike produkter eller tjenester. I tillegg skal du holde oss ufarlige for tap som du lider eller skade forårsaket av deg knyttet til eller som følge av tredjepartsinnhold eller kontakt med tredjepartsnettsteder.

10. ANNONSØRER

Vi tillater annonsører å vise sine annonser og annen informasjon i visse områder av nettstedet, for eksempel sidefeltannonser eller bannerannonser. Hvis du er en annonsør, skal du ta fullt ansvar for alle annonser du plasserer på nettstedet og alle tjenester som tilbys på nettstedet eller produkter som selges gjennom disse annonsene. Videre, som annonsør, garanterer og representerer du at du har alle rettigheter og myndighet til å plassere annonser på nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, immaterielle rettigheter, publisitetsrettigheter og kontraktsmessige rettigheter. Vi gir rett og slett plass til å plassere slike annonser, og vi har ingen andre forhold til annonsører.

11. SIDESTYRING

Vi forbeholder oss retten til, men ikke forpliktelsen, til å:

 • (1) overvåke nettstedet for brudd på disse vilkårene for bruk;
 • (2) iverksette passende rettslige skritt mot alle som etter vårt eget skjønn bryter loven eller disse bruksvilkårene, inkludert uten begrensning, rapportering av en slik bruker til rettshåndhevende myndigheter;
 • (3) etter vårt eget skjønn og uten begrensning, nekte, begrense tilgang til, begrense tilgjengeligheten til eller deaktivere (i den grad det er teknologisk mulig) noen av dine bidrag eller deler av dem;
 • (4) etter eget skjønn og uten begrensning, varsel eller ansvar, å fjerne fra nettstedet eller på annen måte deaktivere alle filer og innhold som er for store eller på noen måte belastende for systemene våre;
 • (5) ellers administrere nettstedet på en måte som er utformet for å beskytte våre rettigheter og eiendom og for å lette funksjonen til nettstedet.

12. PERSONLIG POLITIKK

Vi bryr oss om datavern og sikkerhet. Ved å bruke nettstedet godtar du å være bundet av vår personvernerklæring som er lagt ut på nettstedet, som er innlemmet i disse bruksvilkårene. Vær oppmerksom på at nettstedet er vert i USA. Hvis du får tilgang til nettstedet fra en annen region i verden med lover eller andre krav som regulerer innsamling, bruk eller avsløring av personopplysninger som avviker fra gjeldende lover i USA, overfører du dataene dine gjennom din fortsatte bruk av nettstedet. til USA, og du godtar å få dataene dine overført til og behandlet i USA.

13. Brudd på opphavsrett

Vi respekterer andres immaterielle rettigheter. Hvis du mener at noe som er tilgjengelig på eller gjennom nettstedet bryter med opphavsretten du eier eller kontrollerer, vennligst gi oss beskjed umiddelbart ved hjelp av kontaktinformasjonen gitt nedenfor (en "varsling"). En kopi av varselet ditt vil bli sendt til personen som la ut eller lagret materialet som er adressert i varslingen. Vær oppmerksom på at i henhold til gjeldende lov kan du bli holdt ansvarlig for skader hvis du gir vesentlige feil fremstillinger i en melding. Dermed, hvis du ikke er sikker på at materiale som er lokalisert på eller lenket til av nettstedet bryter med din opphavsrett, bør du vurdere å først kontakte en advokat.

14. VARIGHET OG OPPSIGELSE

Disse bruksvilkårene skal forbli i full kraft og virkning mens du bruker nettstedet.

UTEN BEGRENSNING AV NOEN ANDRE BESTEMMELSER I DISSE BRUKSVILKÅRENE, FORBEHOLDER VI RETTEN TIL, ETTER VÅRT ENESTE SKJØNN OG UTEN VARSEL ELLER ANSVAR, NEKTE TILGANG TIL OG BRUK AV NETTSTEDET (INKLUDERT BLOKKERING AV VISSE IP-ADRESSER FOR EN PERSON), UTEN GRUNN, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING FOR BRUDD PÅ NOEN REPRESSENTASJON, GARANTI ELLER PAKT I DISSE BRUKSVILKÅRENE ELLER GJELDENDE LOV ELLER FORSKRIFTER. VI KAN AVSLUTE DIN BRUK ELLER DELTAKELSE PÅ NETTSTEDET ELLER SLETTE EVENTUELLT INNHOLD ELLER INFORMASJON SOM DU PLAGT TIL NÅR SOM HELST, UTEN ADVARSEL, EFTER VÅRT ENESTE SKJØNN.

Hvis vi avslutter eller suspenderer kontoen din av en eller annen grunn, har du forbud mot å registrere og opprette en ny konto under ditt navn, et falskt eller lånt navn eller navnet til en tredjepart, selv om du kanskje opptrer på vegne av den tredje parti. I tillegg til å avslutte eller stanse kontoen din, forbeholder vi oss retten til å iverksette passende rettslige skritt, inkludert uten begrensning forfølgelse av sivil, kriminell og forføyningsrettslig oppreisning.

15. ENDRINGER OG AVBRUDD

Vi forbeholder oss retten til å endre, endre eller fjerne innholdet på nettstedet når som helst eller av en eller annen grunn etter eget skjønn uten forvarsel. Vi har imidlertid ingen forpliktelse til å oppdatere informasjon på nettstedet vårt. Vi forbeholder oss også retten til å endre eller avslutte hele eller deler av nettstedet uten varsel når som helst. Vi er ikke ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for endringer, prisendringer, suspensjoner eller avvikling av nettstedet.

Vi kan ikke garantere at nettstedet vil være tilgjengelig til enhver tid. Vi kan oppleve maskinvare, programvare eller andre problemer eller trenger å utføre vedlikehold relatert til nettstedet, noe som kan føre til forstyrrelser, forsinkelser eller feil. Vi forbeholder oss retten til å endre, revidere, oppdatere, suspendere, avslutte eller på annen måte endre nettstedet når som helst eller av en eller annen grunn uten varsel til deg. Du godtar at vi ikke har noe ansvar for tap, skade eller ulempe forårsaket av din manglende evne til å få tilgang til eller bruke nettstedet under nedetid eller avvikling av nettstedet. Ingenting i disse bruksvilkårene vil bli tolket til å forplikte oss til å vedlikeholde og støtte nettstedet eller å levere rettelser, oppdateringer eller utgivelser i forbindelse med dette.

16. RETTS

Disse bruksvilkårene og din bruk av nettstedet styres av og tolkes i samsvar med lovene i staten Iowa som gjelder for avtaler som er inngått og som skal utføres i sin helhet i staten Iowa, uten hensyn til lovkonfliktprinsippene.

17. Tvisteløsning

Uformelle forhandlinger

For å fremskynde løsningen og kontrollere kostnadene for enhver tvist, kontrovers eller krav knyttet til disse bruksvilkårene (hver "tvist" og samlet "tvistene") anlagt av enten deg eller oss (individuelt, en "part" og kollektivt, «Partene»), er partene enige om å først forsøke å forhandle enhver tvist (unntatt de tvistene som er uttrykkelig angitt nedenfor) uformelt i minst 15 dager før voldgiften påbegynnes. Slike uformelle forhandlinger starter etter skriftlig varsel fra den ene parten til den andre parten.

Bindende voldgift

Enhver tvist som oppstår på grunn av eller i forbindelse med denne kontrakten, inkludert spørsmål angående dens eksistens, gyldighet eller oppsigelse, skal henvises til og endelig avgjøres av den internasjonale kommersielle voldgiftsdomstolen under European Arbitration Chamber (Belgia, Brussel, Avenue Louise, 146) i henhold til reglene til denne ICAC, som, som et resultat av å referere til den, anses som en del av denne klausulen. Antallet voldgiftsdommere skal være __________. Setet, eller lovlig sted, for voldgift skal være __________. Saksspråket skal være __________. Den gjeldende loven for kontrakten skal være den materielle loven til __________.

restriksjoner

Partene er enige om at enhver voldgift skal begrenses til tvisten mellom partene individuelt. I den fulle utstrekning loven tillater, (a) skal ingen voldgift forenes med noen annen sak; (b) det er ingen rett eller myndighet for noen tvist å bli voldgift på et gruppesøksmål eller for å bruke gruppesøksmålsprosedyrer, og (c) det er ingen rett eller myndighet for at en tvist kan bringes i en påstått representativ kapasitet på på vegne av allmennheten eller andre personer.

Unntak fra uformelle forhandlinger og voldgift

Partene er enige om at følgende tvister ikke er underlagt bestemmelsene ovenfor angående uformelle forhandlinger og bindende voldgift: (a) eventuelle tvister som søker å håndheve eller beskytte, eller om gyldigheten av, noen av de immaterielle rettighetene til en part; (b) enhver tvist knyttet til, eller som oppstår fra, påstander om tyveri, piratkopiering, invasjon av privatlivets fred eller uautorisert bruk; og (c) ethvert krav om forbud. Hvis denne bestemmelsen blir funnet å være ulovlig eller ikke kan håndheves, vil ingen av partene velge å voldgifte noen tvist som faller innenfor den delen av denne bestemmelsen som anses å være ulovlig eller ikke håndheves, og en slik tvist skal avgjøres av en domstol med kompetent jurisdiksjon innenfor domstolene som er oppført for jurisdiksjon ovenfor, og partene er enige om å underkaste seg den personlige jurisdiksjonen til den domstolen.

18. KORREKSJONER

Det kan være informasjon på nettstedet som inneholder typografiske feil, unøyaktigheter eller mangler, inkludert beskrivelser, priser, tilgjengelighet og diverse annen informasjon. Vi forbeholder oss retten til å korrigere eventuelle feil, unøyaktigheter eller mangler og til å endre eller oppdatere informasjonen på nettstedet når som helst uten forvarsel.

19. FRASKRIVELSE

NETTSTEDET LEVERES PÅ EN SOM DEN ER OG SOM TILGJENGELIG. DU GODTAR AT DIN BRUK AV NETTSTEDET OG VÅRE TJENESTER VIL VÆRE PÅ EGEN RISIKO. I FULLSTENDELSE LOV TILLATERET, FRASKRIVER VI VI seg ALLE GARANTIER, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, I FORBINDELSE MED NETTSTEDET OG DIN BRUK AV DETTE, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, DE UNDERFORSTÅTE GARANTIER FOR SELGERBARHET, PÅ SELGERBARHET. VI GIR INGEN GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER OM NØYAKTIGHETEN ELLER FULLSTENDIGHETEN AV NETTSTEDENS INNHOLD ELLER INNHOLDET PÅ NOEN NETTSIDER KNYTTET TIL NETTSTEDET, OG VI TAKER INGEN ANSVAR ELLER ANSVAR FOR NOEN (1) FEIL, ELLER MIST. 2) PERSONSKADE ELLER EIENDOMSSKADE, AV ENHVER ART, SOM FØLGE FRA DIN TILGANG TIL OG BRUK AV NETTSTEDET, (3) ENHVER UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER BRUK AV VÅRE SIKRE SERVERE OG/ELLER ENHVER/ELLER FORMELL INFORMASJON INFORMASJON LAGREDE I DETTE, (4) EVENTUELLE AVBRUTT ELLER AVBRYTELSE AV OVERFØRING TIL ELLER FRA NETTSTEDET, (5) EVENTUELLE BUGS, VIRUS, TROJANHESTER ELLER LIKNE SOM KAN OVERFØRES TIL ELLER GJENNOM NETTSTEDET AV ENHVER TREDJEPART ( 6) EVENTUELLE FEIL ELLER UNTERLEVELSER I NOEN INNHOLD OG MATERIALER ELLER FOR EVENTUELLE TAP ELLER SKADE AV NOEN SLAG OPPÅTT SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV EVENTUELLE INNHOLD PLASTERT, SENDT ELLER PÅ ANNEN MÅTE GJØRT TILGJENGELIG VIA NETTSTEDET. VI GARANTERER, STØTTER, GARANTERER ELLER PÅTAR SÅ ANSVAR FOR NOEN PRODUKT ELLER TJENESTER ANNONSERT ELLER TILBYD AV EN TREDJEPART GJENNOM NETTSTEDET, NOEN HYPERKONKET NETTSTED, ELLER NOE NETTSTED PÅ ET NETTSTED ELLER MOBIL. IKKE VÆRE EN PART I ELLER PÅ NOEN MÅTE VÆRE ANSVARLIG FOR Å OVERVÅKE EN TRANSAKSJON MELLOM DEG OG TREDJEPARTSLEVERANDØRER AV PRODUKTER ELLER TJENESTER. SOM VED KJØP AV ET PRODUKT ELLER TJENESTE GJENNOM NOEN MEDIUM ELLER I ETHVERT MILJØ, BØR DU BRUKE DIN BESTE DOM OG VÆRE FORSIKTIG NÅR DET er passende.

20. ANSVARSBEGRENSNINGER

Under ingen omstendigheter vil VI ELLER VÅRE DIREKTORER, MEDARBEIDERE, ELLER AGENTER være ANSVARLIG FOR DEG ELLER NOEN TREDJEPART FOR ALLE DIREKTE, INDIREKTE, FØLGENDE, EXEMPLERENDE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER PUNITIVE SKADER, INKLUDERT MISTE OVERSIKT, TAP AV TAP ELLER ANDRE SKADER som oppstår fra bruken av nettstedet, selv om vi har fått råd om muligheten for slike skader.

21. ERSTATNING

Du godtar å forsvare, holde oss skadesløse, inkludert våre datterselskaper, tilknyttede selskaper og alle våre respektive offiserer, agenter, partnere og ansatte, fra og mot ethvert tap, skade, ansvar, krav eller krav, inkludert rimelige advokater ' gebyrer og utgifter, gjort av en tredjepart på grunn av eller som følge av: (1) dine bidrag; (2) bruk av nettstedet; (3) brudd på disse vilkårene for bruk; (4) ethvert brudd på dine representasjoner og garantier angitt i disse bruksvilkårene; (5) ditt brudd på rettighetene til en tredjepart, inkludert men ikke begrenset til immaterielle rettigheter; eller (6) enhver åpenbar skadelig handling mot andre brukere av nettstedet som du koblet deg til via nettstedet.

Til tross for det foregående forbeholder vi oss retten til, på din bekostning, å påta oss det eksklusive forsvaret og kontrollen over ethvert forhold som du er pålagt å skadesløse oss for, og du godtar å samarbeide, på din bekostning, med vårt forsvar for slike krav. Vi vil gjøre rimelige anstrengelser for å varsle deg om slike krav, handlinger eller prosedyrer som er gjenstand for denne skadesløsholdelsen når vi blir klar over det.

22. BRUKERDATA

Vi vil opprettholde visse data som du overfører til nettstedet med det formål å administrere ytelsen til nettstedet, samt data knyttet til din bruk av nettstedet. Selv om vi utfører regelmessige rutinemessige sikkerhetskopier av data, er du eneansvarlig for alle data du overfører eller som er relatert til enhver aktivitet du har utført ved å bruke nettstedet. Du samtykker i at vi ikke skal ha noe ansvar overfor deg for tap eller korrupsjon av slike data, og du frasier deg herved enhver rett til søksmål mot oss som følge av slikt tap eller korrupsjon av slike data.

23. ELEKTRONISKE KOMMUNIKASJONER, TRANSAKSJONER OG SIGNATER

Å besøke nettstedet, sende oss e-poster og fylle ut elektroniske skjemaer utgjør elektronisk kommunikasjon. Du samtykker i å motta elektronisk kommunikasjon, og du godtar at alle avtaler, meldinger, avsløringer og annen kommunikasjon vi gir deg elektronisk, via e-post og på nettstedet, tilfredsstiller ethvert juridisk krav om at slik kommunikasjon skal være skriftlig. DU SAMTYKKER HERVED BRUKEN AV ELEKTRONISKE SIGNATURER, KONTRAKTER, BESTILLINGER OG ANDRE OPPLYSNINGER, OG ELEKTRONISK LEVERING AV MELDINGER, RETNINGSLINJER OG REGISTRERINGER OVER TRANSAKSJONER INITIERT ELLER UTFØRT AV OSS ELLER VIA NETTSTEDET. Du fraskriver deg herved alle rettigheter eller krav i henhold til lover, forskrifter, regler, forordninger eller andre lover i enhver jurisdiksjon som krever en original signatur eller levering eller oppbevaring av ikke-elektroniske poster, eller til betalinger eller tildeling av kreditter på andre måter enn elektroniske midler.

24. BRUKERE OG INNBYGGE I CALIFORNIA

Hvis en klage hos oss ikke løses tilfredsstillende, kan du kontakte ComplaintAssistance Unit ved Division of Consumer Services i California Department of Consumer Affairs skriftlig på 1625 North Market Blvd., Suite N112, Sacramento, California 95834 eller på telefon på ( 800) 952-5210 eller (916)445-1254.

25. DIVERSE

Disse bruksvilkårene og eventuelle retningslinjer eller driftsregler som er lagt ut av oss på nettstedet eller med hensyn til nettstedet, utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg og oss. Vår unnlatelse av å utøve eller håndheve noen rettighet eller bestemmelse i disse bruksvilkårene skal ikke fungere som en fraskrivelse av slik rett eller bestemmelse. Disse bruksvilkårene fungerer i den grad det er tillatt i henhold til loven. Vi kan tildele noen eller alle våre rettigheter og forpliktelser til andre når som helst. Vi skal ikke være ansvarlige eller ansvarlige for tap, skade, forsinkelse eller manglende handling forårsaket av en årsak utenfor vår rimelige kontroll. Hvis en bestemmelse eller en del av en bestemmelse i disse bruksvilkårene er fastslått å være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves, anses denne bestemmelsen eller en del av bestemmelsen å skille fra disse bruksvilkårene og påvirker ikke gyldigheten og håndhevbarheten til gjenværende bestemmelser. Det er ingen joint venture, partnerskap, ansettelse eller byråforhold opprettet mellom deg og oss som et resultat av disse vilkårene for bruk eller bruk av nettstedet. Du godtar at disse vilkårene for bruk ikke vil bli tolket mot oss i kraft av å ha utarbeidet dem. Du gir herved avkall på ethvert forsvar du måtte ha basert på den elektroniske formen til disse bruksvilkårene og mangelen på signering av partene for å utføre disse bruksvilkårene.